Základní ošetřovatelské postupy v paliativní péči

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • představa umírajícího o laskavé péči
  • úprava jídelníčku s ohledem na nechutenství
  • bolest a možnosti jejího tišení
  • tělesné symptomy v paliativní péči
  • psychické symptomy v paliativní péči
  • psychická podpora a pomoc v posledních dnech života
  • paliativní péče v domácím prostředí klienta

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz