Krizová intervence v paliativní péči

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • zátěžová, ohrožující životní situace
  • sdělení těžké zprávy a vyrovnávání se s ní
  • psychosociální potřeby člověka
  • rozhovor jako základ krizové intervence
  • nabídka pomoci, podpůrné sociální rituály
  • ochrana lidského života, spirituální podpora
  • pomoc pozůstalým, truchlení, zármutek, žal

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz