Rehabilitace, Stimulace

Nabídka seminářů z oblasti rehabilitace:

Kognitivní rehabilitace v podmínkách sociálních služeb podrobnosti
Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb podrobnosti
Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb II podrobnosti
Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb podrobnosti
Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb II podrobnosti
Využití rehabilitačních postupů a pomůcek při práci s klienty se sníženou soběstačností podrobnosti
Využití somatické stimulace v podmínkách sociálních služeb podrobnosti
Využití smyslové stimulace v podmínkách sociálních služeb podrobnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz