Psychologie, psychiatrie

Nabídka seminářů z oblasti psychologie a psychiatrie:

Základy obecné psychologie pro pracovníky v sociálních službách podrobnosti
Základy psychologie osobnosti pro pomáhající profese podrobnosti
Přehled poruch osobnosti se zaměřením na sociální služby podrobnosti
Krizová intervence v podmínkách sociálních služeb podrobnosti
Krizová intervence v sociální péči o seniory - NOVINKA! podrobnosti
Základy obecné psychiatrie se zaměřením na sociální služby podrobnosti
Základy speciální psychiatrie se zaměřením na sociální služby podrobnosti
Poskytování gerontopsychiatrické péče v podmínkách sociálních služeb podrobnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz