Poskytování paliativní péče v podmínkách sociálních služeb

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • postoje k umírání a smrti, historický vývoj
  • příčiny utrpení umírajícího
  • poslední úsek životní cesty člověka
  • poskytování paliativní péče, umění doprovázet
  • problematika paliace a eutanázie
  • etické principy v péči o těžce nemocného a umírajícího
  • hospicové hnutí

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz