Individuální plánování v paliativní péči

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • nastavení pravidel, zásady plánování
  • zvláštnosti individuálního plánování v paliativní péči
  • osobní profil klienta, zdroje údajů
  • tělesné, psychické, sociální a spirituální potřeby
  • přání člověka v závěru života, cesta k jejich naplnění
  • hodnocení individuálního plánu
  • společná práce s umírajícím a jeho rodinou

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz