Specifika komunikace v paliativní péči

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • osobní komunikační dovednosti a kvality
  • vztah založený na pomoci
  • znaky a symboly, které dodávají význam slovům
  • navázání neverbálního kontaktu, pochopení významu
  • empatické naslouchání, umění dotazování
  • vyrovnání se s obavami a strachem umírajícího
  • komunikace s rodinou, hledání budoucnosti

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz