Standardy kvality

Nabídka seminářů z oblasti legislativy:

Inspekce kvality sociálních služeb podrobnosti
Procedurální standardy kvality SQ 1 - SQ 8 podrobnosti
Normy chování na pracovišti II (SQ 2) podrobnosti
Individuální plánování průběhu sociální služby (SQ 5) podrobnosti
Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby (SQ 7) podrobnosti
Motivace zaměstnanců (SQ 10) podrobnosti
Hodnocení zaměstnanců (SQ 10) podrobnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz