Profesní etika

Nabídka seminářů z oblasti profesní etiky:

Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče v sociálních službách podrobnosti
Normy chování na pracovišti I podrobnosti
Normy chování na pracovišti II podrobnosti
Normy chování na pracovišti III podrobnosti
Etické minimum pro sociální služby podrobnosti
Sociálně patologické jevy v prostředí sociálních služeb podrobnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz