Etické minimum pro paliativní péči

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • profesní etika, legitimita, morálka
  • práva kriticky nemocných, právo na život
  • potřeby, přání a rozhodnutí klienta, umění tolerance
  • umírání, utrpení a bolest, představa o laskavé péči
  • prožívání umírajícího, životní ztráty a nálezy
  • volba postupu péče, paliativní medicína
  • kvalita života, hodnota života, finále života

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz