Péče o osoby se zdravotním postižením

Nabídka seminářů z oblasti sociální péče:

Transformace sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením podrobnosti
Nové postupy v péči o osoby se zdravotním postižením podrobnosti
Uspokojování potřeb osob se zdravotním postižením v komunitním modelu poskytování sociální služby podrobnosti
Problematika poruch chování osob s mentálním postižením podrobnosti
Specifika péče o klienty s poruchou autistického spektra podrobnosti
Překonávání bariér v komunikaci s osobami s mentálním postižením - NOVINKA! podrobnosti