Normy chování na pracovišti II (výklad standardu kvality č. 2)

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • vytvoření přátelského vztahu s uživatelem sociální služby
  • právní rámec ochrany práv uživatelů
  • prvky nevhodného zacházení s uživateli sociální služby
  • chování klienta jako rizikový faktor
  • chování pečující jako rizikový faktor
  • etické principy pracovního výkonu
  • ochrana lidské důstojnosti v sociální péči

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz