Sociálně patologické jevy v prostředí sociálních služeb

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • rozdělení sociálně nežádoucích jevů
  • nástrahy v pracovním kolektivu, nástrahy mezi uživateli
  • závislostní chování jako způsob zvládání krizové situace
  • závislostní chování jako příčina krizové situace
  • šikana v podmínkách sociálních služeb
  • stigmatizace - znamení hanby
  • ageismus - vyřazování seniorů

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz