Normy chování na pracovišti I

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • dynamika pracovního kolektivu
  • společenská pravidla na pracovišti
  • vztahy v pracovních skupinách
  • jak se navzájem vnímají nadřízení a podřízení
  • míra zodpovědnosti podle pracovního zařazení
  • komunikace v týmu (asertivita, kritika, pochvala, lhaní...)
  • nežádoucí chování na pracovišti a jeho důsledky

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz