Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 24 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • potřeby jednotlivce versus potřeby kolektivu
  • hodnoty a motivace jako ukazatel kvality profesního života
  • vyhoření jako důsledek nerovnováhy mezi ideály a realitou
  • smysl a smysluplnost práce, sociální a společenské opory
  • vylepšení kondice, pozitivní emoce a jejich kontrola
  • umění myslet sám na sebe
  • relaxace, volnočasové aktivity, techniky kotvení

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz