Ochrana práv uživatelů sociálních služeb (výklad standardu kvality č. 2)

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • legislativní rámec poskytování sociální služby
  • strategie vyrovnání se s náročnou životní situací
  • modelové situace, ve kterých jsou ohrožena práva klientů
  • zavedení standardů kvality sociálních služeb a jejich filosofie
  • vymezení standardu č. 2 a jeho lidskoprávní zdůvodnění
  • typické problémy v nedodržování standardu č. 2
  • ochrana práv uživatelů sociálních služeb z pohledu inspekce kvality

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz