Využití rehabilitačních postupů a pomůcek při práci s klienty se sníženou soběstačností

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 22 osob)

Obsah:

  • rizika imobilizačního syndromu, psychosociální reakce
  • pasivní pohyby se stimulací senzorického vnímání
  • uvědomění si vlastního těla a prostoru kolem něj
  • využití polohovacích pomůcek při manipulaci s imobilním klientem
  • využití respiračních technik pro mobilizaci hlenu a snadné vykašlávání
  • přesuny imobilního klienta pomocí kompenzačních pomůcek
  • příklady dobré praxe

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.