Krizová intervence v sociální péči o seniory

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • adaptace na stáří, preferované strategie
  • úbytek sil, bezmoc, hledání smyslu života
  • osamělost, nemoc, chudoba, oběti podvodného jednání
  • zanedbávání a týrání seniorů v rodině, v sociální péči
  • ztráta smyslu života, myšlenky na sebevraždu
  • první pomoc v akutní fázi krize, dlouhodobá pomoc
  • vztah pečující osoby a seniora v krizi, pomoc pečujícím

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz