Překonávání bariér v komunikaci s osobami s mentálním postižením

Akreditace MPSV (v akreditačním řízení), 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • mentální postižení, klasifikace poruch
  • postoje k lidem s intelektovým postižením, právní a etický rámec
  • konflikt mezi právem a povinností uživatele, dohody uživatele s pečujícím (sociální službou)
  • pravidla úspěšné komunikace podle míry postižení
  • problematické momenty v chování a komunikaci lidí se sníženým intelektem
  • bariéry v komunikaci a možnosti jejich překonávání
  • příklady dobré praxe

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz