Rizikové situace v sociálních službách a jejich řešení

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • rizika při poskytování sociálních služeb z pohledu legislativy
  • klasifikace rizik, co všechno klienta ohrožuje
  • limity a míra uvědomění si nežádoucích události
  • hledání bezpečných postupů
  • kompetence zaměstnanců a kompetence klientů, práva klientů
  • práce s přiměřeným rizikem, plán rizik
  • eliminace nežádoucích událostí

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz