Desatero aktivizační technik pro prevenci Alzheimerovy choroby

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob)

Obsah:

  • život s Alzheimerovou chorobou
  • využití kognitivního tréninku v prevenci Alzheimerovy choroby
  • technika na podporu smyslové stimulace a senzorické paměti
  • trénink pozornosti, všímavosti, představivosti, fantazie
  • procvičování slovní zásoby, myšlenkové operace
  • krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá paměť, paměťové strategie
  • reminiscenční témata, reminiscenční pomůcky

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz