Inspekce kvality sociálních služeb

ONLINE 13.4.

Akreditace MPSV č. A2019/0535-SP/PC/VP - 8 vyučovacích hodin

Místo: ONLINE
Lektor: PhDr. Markéta Lindová
Datum: 13. dubna 2022
Zahájení: 9:00 hodin
Cena: 990,- Kč/osoba
Platba: č.ú. 3239467319/0800, v.s. 99220413
  (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)
Přihlašování: mob. 725 861 233 nebo email: stoll@seduca.cz

Obsah:

  • zakotvení kontrolních procesů v legislativě
  • příparava na inspekci, plán, personální zajištění, účastníci kontroly
  • průběh inspekce, úvodní setkání, výběr respondentů, prohlídka zařízení, studium dokumentace
  • referující zaměstnanec, pravidla rozhovoru
  • seznámení s výsledky kontroly
  • podání a řízení námitek, ukončení inspekce
  • příklady dobré praxe
Přihláška na tento kurz: 
Datum narození *
Např. 19.01.2022
Na tento email obdržíte potvrzení a další informace k Vaší přihlášce.

Odesláním registračního formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem realizace vzdělávacího programu.