Sebekoučink pro pomáhající profese

ONLINE 10.11.

Kapacita kurzu je již naplněna.

Akreditace MPSV č. A2021/0567-SP/PC/PP/VP - 8 vyučovacích hodin

Místo: ONLINE
Lektor: Mgr. Kristýna Bredlerová, DiS.
Datum: 10. listopadu 2021
Zahájení: 9:00 hodin
Cena: 990,- Kč/osoba
Platba: č.ú. 3239467319/0800, v.s. 99211110
  (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)
Přihlašování: mob. 724 388 158 nebo email: krejci@seduca.cz

Obsah:

  • Co je sebekoučink, kde začít a co budu potřebovat?
  • osobní předpodklady pracovníka v pomáhající profesi
  • zkušenosti, postoje, předsudky a generační postoje
  • Kde jsem a proč tam jsem? Kam chci dojít a co mi v tom brání?
  • orientace na sebe, na rodinu, na práci, na kariéru
  • charakteristika spokojeného pracovníka
  • techniky sebekoučinku