Poskytování paliativní péče v podmínkách sociálních služeb

ONLINE 8.12.

Akreditace MPSV č. A2019/0892-SP/PC/PP - 8 vyučovacích hodin

Místo: ONLINE
Lektor: Mgr. Kristýna Bredlerová, DiS.
Datum: 8. prosince 2022
Zahájení: 9:00 hodin
Cena: 990,- Kč/osoba
Platba: č.ú. 3239467319/0800, v.s. 99221208
  (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)
Přihlašování: mob. 702 020 180 nebo email: janackova@seduca.cz

Obsah:

  • postoje k umírání a smrti, historický vývoj
  • příčiny utrpení umírajícího
  • poslední úsek životní cesty člověka
  • poskytování paliativní péče, umění doprovázet
  • problematika paliace a eutanázie
  • etické principy v péči o těžce nemocného a umírajícího
  • hospicové hnutí
Přihláška na tento kurz: 
Odesláním kontaktního formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.
Datum narození *
Např. 05.12.2022
Na tento email obdržíte potvrzení a další informace k Vaší přihlášce.

Odesláním registračního formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.