Desatero úspěšné komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb

ONLINE 27.10.

Kapacita kurzu je již naplněna.

Akreditace MPSV č. A2021/0340-SP/PC/VP - 8 vyučovacích hodin

Místo: ONLINE
Lektor: Mgr. Danuše Maurerová
Datum: 27. října 2021
Zahájení: 9:00 hodin
Cena: 990,- Kč/osoba
Platba: č.ú. 3239467319/0800, v.s. 99211027
  (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)
Přihlašování: mob. 725 861 233 nebo email: stoll@seduca.cz

Obsah:

  • prožívání pečujících, jejich emocionální a fyzická zátěž
  • představení sociální služby rodině klienta
  • role jednotlivých zaměstnanců sociálních služeb
  • vzájemné poskytování infromací, jejich význam
  • biografická anamnéza a individuální plánování
  • komunikace s rodinou klienta krok za krokem
  • problematické situace a jejich řešení