Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb

ONLINE 21.10.

Kapacita kurzu je již naplněna.

Akreditace MPSV č. A2020/1164-SP/PC - 8 vyučovacích hodin

Místo: ONLINE
Lektor: Mgr. Alžběta Uhlířová
Datum: 21. října 2021
Zahájení: 9:00 hodin
Cena: 990,- Kč/osoba
Platba: č.ú. 3239467319/0800, v.s. 99211021
  (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)
Přihlašování: mob. 724 388 158 nebo email: krejci@seduca.cz

Obsah:

  • volný čas a životní styl
  • volnočasové aktivity uživatelů pobytových zařízení
  • plánování, příprava a realizace aktivit
  • motivace klientů k činnostem a podpora jejich tvořivosti
  • ergoterapie, pohybové aktivity, společenské programy
  • arteterapie, zaměření na prožitek z výtvarné činnosti
  • techniky práce s různými materiály