Plzeň

Podzim 2018

21. září 2018 Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem podrobnosti
8. listopadu 2018 Specifika péče o klienty s poruchou autistického spektra podrobnosti
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Vaculíková - mob.: 702 020 180, e-mail: vaculikova@seduca.cz